Академик Раде Милутиновић

OПРЕМА ЗА МОБИЛНУ ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

Раде Милутиновић, дипл.инг, аутор је патента Универзални конструктивни "L" елементи коjи првенствено служе као опрема за мобилну одбрану од поплава. Складиште се на месту примене. Од њих се за кратко време формираjу бариjере за воду на унапред припремљеним местима или где затреба.

Видео прилог говори о томе...