ЛИТЕРАТУРА

На овим страницама трудућемо се да вам понудимо корисне информације које вам могу помоћи у раду. Такође, биће ту и корисних књига и линкова, као и друге стручне литеартуре, углавном у дигиталном формату.

За почетак, ево корисних информација о томе шта је то ПАТЕНТ.

Шта је патент?

Патент је искључиво право признато за проналазак који је производ или поступак који обезбеђује нов начин да се нешто уради или нуди ново техничко решење проблема.

Коју врсту заштите нуди патент?

Патентна заштита значи да проналазак не може бити направљен, коришћен, дистрибуиран или продат у комерцијалне сврхе без пристанка власника патента. Ова патентна права се обично спроводе у суду, који, у већини система, има овлашћења да заустави повреду патента. Обрнуто, суд може да прогласи патент ништавим на основу успешног изазова треће стране.

Грб Србије    Epo logo   OAPI logo    WIPO logo

Која права има власник патента?

Власник патента има право да одлучи ко може "или не може" да користи патентирани проналазак у периоду у коме је проналазак заштићен. Власник патента може да да дозволу, или лиценцу, другим странама да користе проналазак под заједнички договореним условима. Власник може, такође, да прода права на проналазак неком другом који тада постаје нови власник патента. Када једном патент истекне, заштита престаје и проналазак улази у јавни домен, то јест власник више нема искључива права на проналазак, који постаје доступан и свима другима за комерцијално искоришћавање.

Како се признаје патент?

Први корак у обезбеђивању патента је подношење патентне пријаве. Патентна пријава обично садржи наслов проналаска, као и назначење техничке области; она мора да укључи постојеће стање технике и опис новости проналаска језички јасно и довољно детаљно да стручњак са просечним разумевањем те области може да користи или репродукује проналазак. Такви описи су обично праћени визуелним материјалима као што су цртежи, планови или дијаграми који боље описују проналазак. Пријава такође садржи различите „патентне захтеве“ , тј , информације које прецизно одређују обим заштите признате патентом.

Ко признаје патенте? 

Патент признаје национални завод за патенте или регионални завод који ради за известан број земаља, као што је Европски завод за патенте (EPO) и Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI). На основу таквих регионалних система, подносилац пријаве захтева заштиту за проналазак у једној или више земаља, а свака земља одлучује да ли ће дати патентну заштиту у својим границама. Уговор о сарадњи у области патената (PCT), којим администрира WIPO, омогућава да подношење једне међународне пријаве патента има исто дејство као националне пријаве поднете у назначеним земљама. Подносилац који тражи заштиту може да поднесе једну пријаву и захтева заштиту у жељеном броју држава потписница.

О патентима можете сазнати више:

Шта jе интелектуална своjина?

Преузмите овде брошуру у .пдф формату >>>>

Закон о патентима

Преузмите овде закон у .пдф формату >>>>

Уредба о поступку за правну заштиту проналазака

Преузмите овде уредбу у .пдф формату >>>>