Академик Никола Ковачић

ИЗУМИ И ПАТЕНТИ

Производи које је осмислио академик Никола Ковачић носиоци су великих светских и домаћих признања и заштићени су патентом:

• СУЧ - Спирални усмеривач чистач
• Елеваторске транспортне траке
• Гумено техничка роба
• Глатке транспортне траке
• Облагање млинова за мокро млевење сировина
• Гумени прелази преко шина
• Рељефне транспортне траке
• Ребрасте транспортне траке
• Хармоникасте транспортне траке.