Академик Томислав Панчић

ИЗУМИ И ПАТЕНТИ

Исправа о патенту Томислава Панчића     Исправа о патенту Томислава Панчића

Према речима академика Томислава Панчића, за време свог дугогодишњег рада, приjавио jе двадесетак радова у Заводу за интелектуалну своjину. Ипак, он посебно наводи своjа два призната патента: ”Jављач земљотреса са двоструким вешањем” и ”Пумпа уграђена у рам од бицикла”.

- Веома често су ме људи питали како сам дошао на идеjу за одређени изум. Исто питање jе било и у овом случаjу: одакле идеjа за поменути аларм? Веруjем да се сви сећате последњег великог земљотреса коjи jе погодио Србиjу. То jе био веома jак земљотрес коjи jе наjвише погодио Краљево. Тада ми се jавила идеjа о аларму за земљотрес коjу смо у дело спровели Миомир Сланкаменац и jа - обjашњава Панчић и додаjе да jе jош 2005. године, сеизмолошки стручњак, др Бранислав Главатовић писао да jе "процес припреме главног земљотреса често праћен стварањем мањих земљотреса коjи настаjу услед честог присуства локалних нехомогености у структури стене у зони жаришта, при чему настаjу мањи ломови и дислокациjе".

- Дакле, како jе то обjаснио оваj уважени стручњак, у зони припреме земљотреса готово редовно се догађа и низ тзв. претходних земљотреса (или for-shock у англосаксонскоj литератури) са знатно мањим интензитетом у поређењу са главним земљотресом. За нас jе та чињеница била полазна тачка па и изазов да и сами кренемо у ово истраживање из ког jе и настао наш изум Јављач земљотреса са двоструким вешањем - каже Панчић.

У чему се састоjи "таjна" овог корисног изума?

Јављач земљотреса са двоструким вешањем        Јављач земљотреса са двоструким вешањем - цртеж

- Оваj изум решава технички проблем како да се уради уређаj за доjаву земљотреса а да приликом постављања не тражи никакву нивелациjу. Наиме, он се аутоматски прилагођава површини коjа jе под неким углом, поготову ако се само остави на неравноj површини - каже изумитељ и прецизира:

- Уређаj има могућност да наjави земљотрес звучном и светлосном сигнализациjом и да се заустави, након програмираног времена, да не би реметио мир околине. Такође, уколико се после земљотреса зграда нагне, самим тим ће се и уређаj нагнути, али он ће се тада, унутар свог система, поново сам прилагоди и бити спреман да поново наjави нови земљотрес светлосном и звучном сигнализациjом. Уjедно, оваj моj уређаj може и ноћу да осветли простор када jе земљотрес.

Академик Панчић каже да jе њихов изум, односно уређај, лако применљив jер не тражи нивелациjу, а остаjе употребљив и после земљотреса, чак и уколико зграда добиjе неки нагиб. Двоструко клатно има могућност да само успоставља своjу вертикалност. Уређаj jе снабдевен и светлосном сигнализациjом, а батериjе нису у режиму рада, осим када се аларм активира, тако да jе њихов животни век од три до четири године.

- У поменутим случаjевима, када су зграде нагнуте после земљотреса, сви постоjећи аларми губе своjу функциjу. Због тога jе оваj моj изум посебно применљив и има очигледну предност над неким сличним, као што су, на пример, амерички Quake alarm earthquake detektor, затим JP 60098319 A, CH 661350 A5 и EP 0161378 A1, а коjи имаjу управо поменути недостатак. Уз све то, моj аларм има и светлосну сигнализациjу што jе веома важно jер се земљотреси наjчешће дешаваjу ноћу, тако да може да послужи и као нужно и као спасоносно средство у таквим ситуацијама - обjашњава Томислав Панчић.

Д. Мариновић

 

УСПЕШНИ РАДОВИ, ИНОВАЦИJЕ, ИЗУМИ И ПАТЕНТНЕ ПРИJАВЕ  

1. Пресе коjе су служиле за печење ћошкова за дрвене РТВ кутиjе у Дрвном комбинату ”Полет” у Пироту коjе су у фабрици коришћене дуги низ година.

2. Преса за печење наслона за столице са коjом jе увећана производња за више од 20 пута за оваj производ у дрвном комбинату ”Полет” Пирот.

3. Реконструкциjа кант-машине у дрвном комбинату ”Полет” Пирот.

4. Уређаj за испитавање великих шупљих вертикалних вратила на турбинама и сличним уређаjима.
 
5. Прикључни вентил на цевоводу за jедноставно прикључивање.
 
6. Уређаj за одвођење анестетичких гасова из операционих сала, успешно примењен у болници у Пироту.

7. Ватрогасни апарат С екстра.

8. Комора са двоструким заптивањем за генераторски лежаj 40 мW.

9. Уређаj за ограничење звука на музичким уређаjима коjи ограничава jачину звука у границама дозвољеног. Оваj уређаj jе успешно примењен у Сали за свечаности ”Магнет” у Пироту.

Пумпа уграђена у рам од бицикла

ПРИJАВЕ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОJИНУ

1. Приjава патента П-888/81 за проточну турбину.
 
2. Приjава патента П-145/82 за плутаjућу хидроелектрану.
 
3. Приjава патента П-1639/82 за слободну окретну стезну главу.
 
4. Приjава патента П-1841/83  за уређаj за аутоматску регулациjу светла са суаутором.
 
5. Приjава патента П2208/83 за аутоматски регулатор светла са суаутором.
 
6. Приjава патента П-1293/84 за уређаj за одвођење анестетичких гасова на Дрегеровим апаратима.

7. Приjава патента П-1067/88 тастатура за обуку.
 
8. Приjава патента П-1088/89 тастатура за обуку.
 
9. Приjава патента П-1027/90 тастатура за обуку.
 
10. Приjава патента П-331/90 за бирач фаза.
 
11. Приjава патента П-332/90 за трофазно монофазни утикач-адаптер.
                       
12. Приjава патента П-за трофазно монофазну прикључницу.

13. Приjава патента П-239/91 за сигнални показивач заслепљености.
 
14. Приjава патента П-242/91 за универзални продужни кабал.
 
15. Приjава патента П-294/91 за бирач фаза.
 
16. Приjава патента П-за алат за монтажу канализационих цеви.
 
17. Приjава патента  за пумпу уграђену у рам испод седишта бицикла.
 
18. Приjава  патента П-2011/0372 за аларм за земљотрес.

ПРОИЗВОДИ И МОДЕЛИ

1. АЛАРМ ЗА ЗЕМЉОТРЕС - ДОБИJЕН ПАТЕНТ

Аларм за земљотрес се израђуjе по наруџбини, што обухвата сериjску производњу од по 20 аларма, коjа се ради у кооперациjи са d.о.о Elvet electronic, а завршни радови у сопственоj радионици. Ови аларми уграђуjу се наjчешће у сатове, а постоjи опциjа лаког монтирања танких зидних сатова на кућиште аларма или поставка слика на зиду, на кутиjи од аларма. 

2. ПУМПА УГРАЂЕНА У РАМ ОД БИЦИКЛА - ДОБИJЕН ПАТЕНТ

Пумпе за бицикл се такође сериjски производе, у мањим количинама, у сопственоj радионици.

3. АЛАТ ЗА СПАJАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ

Алат за спаjање канализационих цеви се као и пумпе за бицикл израђуjе сериjски, по потреби, у  сопственоj радионици.

4. ПРЕСА ЗА ПЕГЛАНЕ КОБАСИЦЕ

Машина за пеглане кобасице се производи у сопственоj радионици, користе jе произвођачи пегланих кобасица.

Академик Томислав Панчић многе своје производе прави сам у својој радионици    

Прецизност и истрајност особине су и Панчићевог креативног и иновативног рада