Академик 

РЕНАТА ЈОСИЋ

БИОГРАФИJА

Рената Jосић рођена је 26.01.1979 године у Србобрану (општина Србобран)

основну школу ‚‚Вук Караџић‚‚завршила у Србобрану

средње образовање стекла у хемиjскоj школи ‚‚Ђорђе Зличић‚‚-смер пластичар у Новом Саду

након завршетка средњег образовања запошљава се у породичну фирму основану 1966 од стране родитеља Ковачић Николе И Ковачић Персе

живи у Србобрану,Моравска 17,удата,маjка малолетног детета

Предузетник фирме ДОО‚‚Вулкан Гума-Белт‚‚-ДОО‚‚Руббер Цомпанy‚‚ коjа броjи 25 радника,а   бави се производњом:

спиралних усмеривача-чистача транспортних трака-СУЧ,спирално равних усмеривача-чистача транспортних трака-ГР-СУЧ, елеваторских,рељефних,ребрастих,хармоникастих транспортних трака,разне гумено техничке робе,облагање млинова за мокро млевење сировина,гумени прелази преко шина,облагање бубњева у автоклаву И облагање бубњева новом технологиjом гумено металним сегментима,гумена сита за сепарациjу итд.

На развоjу патената учествовала jе заjедно са оцем Академиком Николом Ковачић,сталним развоjем И усавршавањем дошли су до заjедничких идеjа,решења И проналаска.

ПАТЕНТ

Спирални усмеривач-чистач транспортних трака (приjављен 21.11.2002 године броj П-876/02)- СУЧ,   ПАТЕНТ БРОJ 50503 Република Србиjа

Апстракт:

Проналазак се односи на спирални усмеривач чистач транспортних трака на тракастом транспортеру (3),кога чини крути рам састављен од постоља (4) И два вертикална стубна носача (4').Доњи повратни крак (10) траке транспортера (3) ослоњен jе на слог гумених навоjних ролни (1,2,11) коjе су преко држача (9) улежиштене на носачима (4').Ролне (1,2,11) изведене су од металних цилиндара (1',2') коjи на спољашњоj површини имаjу чврсто постављену гумену спиралу (1'',2''),при чему jе гумена спирала (1'') ролне (1) изведена са десним навоjем,а гумена спирала (2'') ролне (2) изведена са левим навоjем.Ролне (1,2) су своjим спољашњим краjевима преко лежаjа (8) обртно улежиштена на држачима (9),док су унутрашњим краjевима ролне (1,2) међусобно споjене преко лежаjа (8'),при чему су ролне (1,2) међусобно постављене под нагибом у односу на вертикалну раван симетриjе транспортера (3).Приjава садржи више вариjанти постављања ролни (1,2,11) на транспотреру (3). 

ОЛЕ-обjецт

Апстракт:

Проналазак се односи на гумени спирално равни усмеривач чистач гумених транспортних трака коjи jе постављен на транспортеру (3) а кога чини крути рам састављен од постоља (4) И два вертикална стубна носача (4').У горњем делу транспортера (3),на држачима (5) учвршћеним на носачима (4'),у лежаjима (8) обртно су улежиштена три ваљка (6)на коjу jе ослоњен горњи носећи крак (7)транспортне траке.Доњи повратни крак (10) траке транспортера (3) ослоњен jе на слог гумених навоjних ролни (1,2,11,12) коjе су преко држача (9) улежиштена на носачима (4').Ролне (1,2,11,12) су изведене од металних цилиндара (1',2') коjи на спољашњоj површини имаjу чврсто постављену гумену спиралу (1'',2'') И прстенове (1'',2''')при чему jе ролна (1) изведена са левим навоjем као лева спирално равна ролна (1),док jе ролна (2) изведена са десним навоjем,као десно као десна спирално равна ролна (2).Приjава садржи више вариjанти постављања ролни (1,2,11,12) на транспортеру (3).

Спирални усмеривач-чистач транспортних трака-СУЧ  БАП052040 Босна И Херцеговина

Гумено спирало-равни усмеривач-чистач транспортних трака-ГР-СУЧ  БАП092719 Босна И Херцеговина

ПРИМЕНЉИВОСТ ПАТЕНТА 50503(Спирални усмеривач чистач транспортних трака):

Патент 50503 Спирални усмеривач-чистач транспортних трака-СУЧ примењуjу се искљуциво у рударскоj,хемиjскоj И прехрамбеноj индустриjи,а монтира се на постоjеће металне ваљке како у носећем тако И у повратном делу транспортне траке.

Његовом применом добиjа се поузданиjи процес рада тракастог транспортера И елиминисани су сви недостаци постоjећих прстенова jер:

осигурава праволиниjски ток транспортне траке,jер се уграђуjу на транспортни систем у паровима(леви И десни) И нагнуте су своjим спиралама према уздужноj оси траке И у целости jе елиминисана могућност поремећаjа равнотеже услед деjства вучних,бочних,центрифугалних И управних сила коjе су распоређене по систему рибљег костура на растоjању од 0,6м,а деловањем тих сила резултанта jе усмерена у правцу уздужне осе траке И целом систему обезбеђуjе континуиран И уравнотежен праволиниjски ток што доказуjе његову функциjу усмеривача транспортне траке.

ефективно чисти траку од разних налепа И материjала:jаловина,глина,угаљ,земља,песак,цемент jер обртањем спиралних ролни испод транспортне траке коjа има праволиниjски ток,обезбеђуjе се додиривање траке по целоj ширини а да при том не оштећуjе исту,што доказуjе његову функциjу чистача. 

продужава експлоатациони век транспортних трака jер не цепа И не кида гуму И техничку тканину на траци,као што jе било у случаjу гумених прстенова коjи су услед великог константног притиска И трења урезивали линиjе по дужини траке И самим тим кидали траку И техничку тканину 

продужава век траjања ролни на коjе су навучене jер jе равномерно распоређена тежина на целоj дужини металног ваљка И избегнуте су бочне силе услед бежања транспортне траке.

смањуjе броj застоjа тракастог транспортера због искакања траке И налепљивања материjала И  самим тим И ангажовање радне снаге на отклањању застоjа.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Русиjа(Москва)‚‚АРХИМЕД-2006‚‚сребрна медаља

Мађарска(Будапест)‚‚ГРАНД ГЕНИУС‚‚златна медаља

Мађарска(Ходмезовасархелy)‚‚ИДЕА 2006‚‚златна пирамида

Брисел‚‚БРУССЕЛ ЕУРЕКА‚‚златна медаља за квалитет,‚‚ТАНТАЕ МОЛИС ЕРАТ‚‚

орден Белгиjског краља,тj.племићка титула витеза мученика проналазаштва

‚‚МЕРИТЕ ДЕ Л ИНВЕНТИОН‚‚

Србиjа ‚‚Велика Златна Медаља‚‚ И диплома за квалитет-Новосадски саjам

Србиjа ‚‚150 година Никола Тесла‚‚Нови Сад-освоjено прво место

Поред горе наведених наjпрестижниjих награда имамо доста награда,диплома,признања као И медаља како за квалитет тако И за успешан дизаjн И практичну функционалност.

РЕФЕРЕНЦЕ-места где jе уграђен патент И где jе у потпуности оправдао своjу намену И функциjу

‚‚ЗДП Рудник И Термоелектрана Гацко‚‚Босна И Херцеговина

‚‚ЗДП Рудник И Термоелектрана Угљевик‚‚Босна И Херцеговина

‚‚ТЕНТ А Никола Тесла‚‚Обреновац-Република Србиjа

‚‚ТЕНТ Б Никола Тесла‚‚Обреновац-Република Србиjа

‚‚Елиxир Гроуп‚‚Прахово-Република Србиjа

‚‚Термоелектрана Какањ‚‚Босна И Херцеговина

‚‚Рудници Крека Тузла‚‚Босна И Херцеговина

‚‚УС СТЕЕЛ‚‚Смедерево-Република Србиjа 

‚‚Термоелектрана Костолац‚‚Костолац-Република Србиjа

‚‚Термоелектрана Катоwице‚‚Пољска

‚‚Цементара Лафарж‚‚Мађарска

‚‚ПД РБ систем поља Б Колубара‚‚Република Србиjа

‚‚ПД РБ систем поља Д Колубара‚‚Република Србиjа

‚‚Рудник мрког угља Бановићи‚‚Босна И Херцеговина

‚‚БФЦ Лафарж‚‚Беочин-Република Србиjа

‚‚ФШ ТЕ-ТО Сента‚‚Република Србиjа

‚‚ФШ Црвенка‚‚Република Србиjа.

Контакт: