Академик Саво Радовић

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 

На свим изложбама награђиван jе са наjвећим међународним одликовањима.

* Академик САИН-а Саво Радовић одликован jе орденом ”Крст витеза” Краљевине Белгиjе за изум 2004. године у Бриселу.


* Клуб Привредних новинара Србиjе и ProCredit банка у конкуренциjи малих предузетника прогласили су академика САИН-a Саву Радовића лидером 2005. године.


* Савез проналазача СЦГ, САНУ и ПКС, обележаваjући дан иноватора посвећен 150 година од рођења Николе Тесле, прогласили су академика САИН-a Саву Радовића изумитељем 2006. године.

* Академик САИН-а Саво Радовић jе члан Интернационалног клуба изумитеља “АРХИМЕДЕС” у Москви.

 

ДОМАЋА И ИНОСТРАНА ПРИЗНАЊА: 


- Златна медаља "Никола Тесла" Савез проналазача и аутора техничких унапређења, Београд 1994.
- Бронзана медаља ИДЕА, 2006. Република Мађарска.
- Златна медаља ИДЕА, 2007. Република Мађарска.
- Признање Електропривреде Црне Горе за решавање техничких проблема на хидроелектранама, 2007.
- Признање Министарства заштите животне средине и именовање за експерта.
- Признање Академије изумитеља Србије и АПИ -Асоцијације проналазача и иноватора СЦГ, на изложби проналазака 76 Међународног новосадског Сајма, 2009.
- Признање Друштва интелектуалаца "Браћа Тхан" Бечеј, ИДЕЈА ИВ 2009.
- Диплома Друштва интелектуалаца "Браћа Тхан" Бечеј, ИДЕЈА ИВ 2009.
- Диплома ИДЕА- 2009. Република Мађарска
- Академик Српске академије изумитеља и научника – САИН.

ФИРМЕ КОЈЕ КОРИСТЕ ПАТЕНТНА РЕШЕЊА:

- СУЛТЗЕР - Швајцарска, производња дизел мотора
- ЈУГОТУРБИНА - Карловац-Хрватска, производња дизел мотора
- ПИЛСТИЦК - Француска, призводња дизел мотора
- Електропривреда Црне Горе,
- Електропривреда Србије (у току су уговарања за потребе ПД "Дринско-Лимске "хидроелектране)
- Електрокомерц - Београд
- Ел - УНИОН - Београд
- ДД - Агрегати - Београд
- ББА-20М - Београд
- ТРЦпро - Нови Сад
- СКФ - Шведска
- ЛМ ФИНАНЦЕ - Швајцарска.