Академик Раде Милутиновић

ИЗУМИ И ПАТЕНТИ

 

Академик Раде Милутиновић, дипл. грађ. инж, аутор је следећих патената:

1. Универзални конструктивни ”L” елементи и начин примене, 2009. године, признат 25.12.2012. и заведен у регистар патената под бројем 52531.

Патент је из области хидротехнике. Најзначајнија примена је у области одбране од поплава и управљања поплавама. Патентно решење омогућује потпуно нови концепт организовања одбране од поплава складиштењем елемента мобилне одбране на месту примене.

2. Направа и поступак примене за заштиту обала од ерозије, 2010. године.

Патент је из области уређења речних корита и заштите од ерозије на равничарским рекама. Омогућује ефикасну заштиту речног корита од ерозије под водом.

Патентне пријаве су објављене у Гласнику интелектуалне својине Завода за интелектуалну својину Србије бр. 2011/2 стране 921 и 922.  

http://www.zis.gov.rs/information-services/intellectual-property-gazette.462.html

 

Аутор је заштићених ауторских дела:

1. Поступак заштите дна и косина речног корита од ерозије или техничко решење заштите речних корита и обала језера и акумулација,

Поступак се односи се на ефикасну заштиту обала река и акумулација, као и речних корита од ерозије речног тока и таласа.

2. Решење проблема вишка отпадне воде у насељима и поступак развоја система канализације.

Дато је врло ефикасно решење пречишћавања отпадне воде, у коме отпадна вода постаје ресурс. Пречишћавање отпадне воде је технички врло ефикасно, а економски веома прикладно за наше услове. Сва вода се биолошки пречисти и утроши за наводњавање погодних култура уз незнатан утрошак енергије, а уз минимално ангажовање других ресурса - земљишта и радне снаге, при чему се остварује добит од производње наводњаваних култура.