Академик Звонимир Јанковић

НАГРАДЕ, ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ И ВЕРИФИКАЦИЈА НОВИХ ИЗУМА

 

Академик Звонимир Јанковић на презентацији на новосадском Лористу

 

За своjе изуме академик Звонимир Јанковић добио jе више домаћих и међународних признања:

• Плакете са ликом Николе Тесле ”ПРОНАЛАЗАШТВО У БЕОГРАДУ”, априла 1998.

• Друге награде на изложби ”ПРОНАЛАЗАШТВО У БЕОГРАДУ”, априла 1998.

• Златне дипломе ”JУПИН-а” на међунардном саjму технике у БЕОГРАДУ, маjа 1998.

• Златне медаље са посебном похвалом ”ЕУРЕКА-99”, БРИСЕЛ, новембра 1999.

• Дипломе Министарства науке и технологиjе Руске Федерациjе, БРИСЕЛ, новембра 1999.

• Плакете ”50 година Техничке воjне академиjе Румуниjе”, БРИСЕЛ, новембра 1999.

• Прве награде Савеза синдиката Србиjе у области екологиjе и унапређења услова радау 1999.

• Дипломе Министарства одбране Руске Федерације ”АРХИМЕД - 2001” Москва.

• Сребрне медаље ”GENIUS PRICE” BUDAPEST, септембра 2006.

• Бронзане медаље ”VIII-IDEA” HODMEZOVASARHELY, септембра 2006.

• Специjалне награде на такмичењу НТ Србиjе за наjбољу технолошку иновациjу у 2005. години

• Сребрна медаља ”IX-IDEA” HODMEZOVASARHELY, септембра 2007.

 

ОБJАВЉЕНИ РАДОВИ

• Зрачења и заштита, скрипта 1995. године.

• Приручник за геовибрологе, 2006. године.

• Геохемиjски аспекти териториjе Новог Сада, Студиjа Пољопривредног факултета, 2006. године.

• Упутства за руковање новим изумима.

• Компаративне предности ”ГЕО-ЕМР” методе у геофизици, 2012. године.

 

ПЛАСМАН И ВЕРИФИКАЦИJА НОВИХ ИЗУМА

Нови изуми ”Радиjан 2001. СФД” и ”ТДЦ 2006” су Уговором о преношењу знања и искуства (KNOW-HOW) од 12.10.2006. године уступљени предузећу ”ЕКО СОЛАР” д.о.о. из Београда.

У периоду верификациjе и примене нових изума од стране стручног тима предузећа ”ЕКО СОЛАР” истражене су следеће области:

1. Истраживање нафте и гаса

Проспекциjа нафте и гаса jе извршена на 40 мерних тачака од 500 м до 5.600 м дубине. За сваку мерну тачку урађен jе геолошки профил и извршено упоређивање резултата проспекциjе са резултатима бушења. На нафтном пољу Жутица код Иванић града, Хрватска, мерено jе и бушено да 2.000 м, постигнута скоро 100% подударност. У Пакистану, Исламабад, компаниjа ”ОПЛ” мерено jе до 5.300 м, подударност око 90%.

У Црноj Гори, Улцињ-Валданос, мерено до 5.600 м, упоређивањем са резултатима раниjих бушења постигнута jе потпуна подударност. Териториjа Србиjе jе у целини претражена. На локациjама где jе раниjе истражено и бушено потврђени су резултати. Извршена jе проспекциjа нафте на мору у реону Кумбора код Херцег Новог. Детектована jе нафта на дубини 2.850 м.

2. Хидрогеолошка истраживања вода

Применом нових изума и ”ГЕО-ЕМР” методе извршена jе проспекциjа вода (пиjаће, минералне и термалне) на око 3.000 мерних тачака, од 20 м до 1.200 м дубине. Постигнута jе вероватноћа детекциjе од 93%.

Проспекциjа jе извршена на наjризичниjим теренима на Балкану и Казахстану-Караганди. Наводе се карактеристични примери: Златибор-Чигота 50 мерних тачака у реону Смиљански закоси, планина Jелица код Чачка, Равна гора - Раjац, Пивски плато - Плужине, планина Орjен - Херцег Нови, Будва, Босански Петровац, Дрвар, Лакташи, Бања Лука, Угљевик, Сурдулица и Мачва.

3. Проспекциjа руда и минерала

Истражене су руде бакра у Сибаjу на Уралу, Бору и Вукану код Петровца на Млави до дубине од 1.100 м, вероватноћа откривања jе 85%.

Борни минерали су истражени у Баљевцу на Ибру.

Калаjне руде на Церу код Текериша.

Босити у Милићима, Никшићу и на Грмечу.

Злато и сребро у околини Бора и Радан планине у андезитним стенама и златоносним рекама Источне Србиjе.

Угаљ jе истражен у Казахстану-Караганди, Угљевику, Пљевљима, Бресници код Чачка и Источноj Србиjи, потврђена jе 100% вероватноћа истраживања.

4. Даљинска детекциjа експлозива

На броjним полигонима Воjске Србиjе извршена су опитовања даљинске детекциjе чистих експлозива. Потврђено jе да је, у зависности од подешених параметара на уређаjу, могућа даљинска детекциjа пластичног експлозива од 6 кг на 100 м удаљености.

5. Детекциjа загађивача животне средине и вода

У сарадњи са Пољопривредним факултетом у Новом Саду извршен jе мониторинг загађивача териториjе Новог Сада и провера резултата детекциjе и урађена студиjа ”Геохемиjски аспекти териториjе Новог Сада”.

Закључци стручњака: Нова ”ГЕО-ЕМР” метода jе jефтина, брза, теренска метода за вођење катастра загађивача и повећава ефикасност еколошке инспекциjе у контроли квалитета воде и земљишта на градском подручjу.

6. Археолошка истраживања

Нови изуми су примењивани за археолошка истраживања на броjним локалитетима и то: Врело Шаркамен код Неготина, Гамзиград, Виминациjум, Сирмиjум, Белводе код Петровца на Млави, Блата код Неготина и на више локалитета мањег значаjа и величине.

 

JoomShaper